Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Orion (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Orion với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc Orion mà chúng tôi có thể thay thế bằng lõi lọc Omega Air: MSF75,MSF150,MSF200,MSF250,MSF400,MSF700,MSF1000,MSF1300,MSF2000

Lõi lọc ORION

Lõi lọc OMEGA

MSF 75

OOR 75 MSF/S Al

MSF 150

OOR 150 MSF/S Al

MSF 200

OOR 200 MSF/S Al

MSF 250

OOR 250 MSF/S Al

MSF 400

OOR 400 MSF/S Al

MSF 700

OOR 700 MSF/S Al

MSF 1000

OOR 1000 MSF/S Al

MSF 1300

OOR 1300 MSF/S Al

MSF 2000

OOR 2000 MSF/S Al

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/