Lõi lọc hơi dầu khí nén Omega Air thay thế Atlas Copco (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Atlas Copco với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc hơi dầu Atlas Copco chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Atlas Copco

Mã lõi lọc Atlas Copco (mới)

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

QD 9

QD 10

OAC 9 QD/A Al

20003773

QD 17

QD 20

OAC 17 QD/A Al

20003774

QD 32

QD 35

OAC 32 QD/A Al

20003775

QD 44

QD 50

OAC 44 QD/A Al

20003776

QD 60

QD 70

OAC 60 QD/A Al

20003777

QD 120

QD 130

OAC 120 QD/A Al

20003778

QD 150

QD 170

OAC 150 QD/A Al

20003779

QD 175

QD 210

OAC 175 QD/A Al

20003780

QD 260/QD 280

QD 310

OAC 260 QD/A Al

20003781

QD 390

QD 425

OAC 390 QD/A Al

20003782

QD 520

QD 550

OAC 520 QD/A Al

20003783

QD 520F

QD 550F

OAC 520F QD/A Al

20003788

QD 780F

QD 850F

OAC 780F QD/A Al

20003789

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/