Lõi lọc hơi dầu khí nén Omega Air thay thế Atlas Copco (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Atlas Copco với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc hơi dầu Atlas Copco mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Atlas Copco

Mã lõi lọc Atlas Copco (mới)

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

QD 9

QD 10

OAC 9 QD/A

10003773

QD 17

QD 20

OAC 17 QD/A

10003774

QD 32

QD 35

OAC 32 QD/A

10003775

QD 44

QD 50

OAC 44 QD/A

10003776

QD 60

QD 70

OAC 60 QD/A

10003777

QD 120

QD 130

OAC 120 QD/A

10003778

QD 150

QD 170

OAC 150 QD/A

10003779

QD 175

QD 210

OAC 175 QD/A

10003780

QD 260/QD280

QD 310

OAC 260 QD/A*

10003781

QD 390

QD 425

OAC 390 QD/A

10003782

QD 520

QD 550

OAC 520 QD/A

10003783

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/