Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Fusheng (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Fusheng với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Fusheng chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc FushEng

Mã lõi lọc OmEga Air

CODE

EA10S

OAFE EA10 S/S

93968036

EA15S

OAFE EA15 S/S

93968037

EA20S

OAFE EA20 S/S

93968038

EA30S

OAFE EA30 S/S

93968039

EA55S

OAFE EA55 S/S

93968040

EA95S

OAFE EA95 S/S

93968041

EA150S

OAFE EA150 S/S

93968042

EA220S

OAFE EA220 S/S

93968043

EA290S

OAFE EA290 S/S

93968044

EA430S

OAFE EA430 S/S

93968045

EA625S

OAFE EA625 S/S

93968046

EA775S

OAFE EA775 S/S

93968047

EA10S, EA15S, EA20S, EA30S, EA55S, EA95S, EA150S, EA220S, EA290S, EA430S, EA625S, EA775S

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/