Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Fusheng (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Fusheng với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Fusheng chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Fusheng

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

EA10H

OAFE EA10 H/M

93968024

EA15H

OAFE EA15 H/M

93968025

EA20H

OAFE EA20 H/M

93968026

EA30H

OAFE EA30 H/M

93968027

EA55H

OAFE EA55 H/M

93968028

EA95H

OAFE EA95 H/M

93968029

EA150H

OAFE EA150 H/M

93968030

EA220H

OAFE EA220 H/M

93968031

EA290H

OAFE EA290 H/M

93968032

EA430H

OAFE EA430 H/M

93968033

EA625H

OAFE EA625 H/M

93968034

EA775H

OAFE EA775 H/M

93968035

EA10H, EA15H, EA20H, EA30H, EA55H, EA95H, EA150H, EA220H, EA290H, EA430H, EA625H, EA775H

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/