Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Comp Air

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả cáclõi lọc khí nén Comp Air với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Comp Air mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Comp Air

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

CE0005 C

OCO 0005 C/S

20012749

CE0010 C

OCO 0010 C/S

20012750

CE0018 C

OCO 0018 C/S

20012751

CE0036 C

OCO 0036 C/S

20012752

CE0048 C, CE0072 C, CE0087 C

OCO 0048 C/S

20012753

CE0120 C, CE0132 C

OCO 0132 C/S

20012754

CE0198 C

OCO 0198 C/S

20012755

CE0240 C, CE0258 C

OCO 0258 C/S

20012756

CE0372 C

OCO 0372 C/S

20012757

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/