Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Comp Air

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả cáclõi lọc khí nén Comp Air với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Comp Air mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Comp Air

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

CE0006N C+F

OCOE 0006 C+F/S

20012713

CE0012N C+F

OCOE 0012 C+F/S

20012714

CE0018N C+F

OCOE 0018 C+F/S

20012715

CE0036N C+F

OCOE 0036 C+F/S

20012716

CE0066N C+F

OCOE 0066 C+F/S

20012717

CE0096N C+F

OCOE 0096 C+F/S

20012718

CE0132N C+F

OCOE 0132 C+F/S

20012719

CE0198N C+F

OCOE 0198 C+F/S

20012720

CE0258N C+F

OCOE 0258 C+F/S

20012721

CE0372N C+F

OCOE 0372 C+F/S

20012722

CE0600N C+F F

OCOE 0600F C+F/S

20012723

CE0258N C+F F

OCOE 0258F C+F/S

20012724

CE0372N C+F F

OCOE 0372F C+F/S

20012725

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/