Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Boge

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả cáclõi lọc khí nén Boge với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Boge mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Boge

Mã lõi lọc Omega Air

Code

1/5 FP

OBO 5 FP/S

10010010

1/10 FP

OBO 10 FP/S

10010011

1/12 FP

OBO 12 FP/S

10010012

1/20 FP

OBO 20 FP/S

10010013

1/30 FP

OBO 30 FP/S

10010014

1/50 FP

OBO 50 FP/S

10010015

1/80 FP

OBO 80 FP/S

10010016

1/120 FP

OBO 120 FP/S

10010017

1/160 FP

OBO 160 FP/S

10010018

1/250 FP

OBO 250 FP/S

10010019

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/