Lõi lọc thô khí nén Omega Air thay thế Orion (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Orion với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc Orion mà chúng tôi có thể thay thế bằng lọc Omega Air: DSF75,DSF150,DSF200,DSF250,DSF400,DSF700,DSF1000,DSF1300,DSF2000

Lõi lọc ORION

Lõi lọc OMEGA

DSF 75

OOR 75 DSF/P Al

DSF 150

OOR 150 DSF/P Al

DSF 200

OOR 200 DSF/P Al

DSF 250

OOR 250 DSF/P Al

DSF 400

OOR 400 DSF/P Al

DSF 700

OOR 700 DSF/P Al

DSF 1000

OOR 1000 DSF/P Al

DSF 1300

OOR 1300 DSF/P Al

DSF 2000

OOR 2000 DSF/P Al

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/