Lõi lọc thô khí nén Omega Air thay thế Fusheng (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Fusheng với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc thô Fusheng mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Fusheng

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

EA10P

OAFe eA10 P/P

93968000

EA15P

OAFe eA15 P/P

93968001

EA20P

OAFe eA20 P/P

93968002

EA30P

OAFe eA30 P/P

93968003

EA55P

OAFe eA55 P/P

93968004

EA95P

OAFe eA95 P/P

93968005

EA150P

OAFe eA150 P/P

93968006

EA220P

OAFe eA220 P/P

93968007

EA290P

OAFe eA290 P/P

93968008

EA430P

OAFe eA430 P/P

93968009

EA625P

OAFe eA625 P/P

93968010

EA775P

OAFe eA775 P/P

93968011

EA10P, EA15P, EA20P, EA30P, EA55P, EA95P, EA150P, EA220P, EA290P, EA430P

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

 

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/