Lõi lọc thô khí nén Omega Air thay thế Fusheng (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Fusheng với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc thô Fusheng chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Fusheng

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

EA10U

OAFE EA10 U/R Al

93968112

EA15U

OAFE EA15 U/R Al

93968113

EA20U

OAFE EA20 U/R Al

93968114

EA30U

OAFE EA30 U/R Al

93968115

EA55U

OAFE EA55 U/R Al

93968116

EA95U

OAFE EA95 U/R Al

93968117

EA150U

OAFE EA150 U/R Al

93968118

EA220U

OAFE EA220 U/R Al

93968119

EA290U

OAFE EA290 U/R Al

93968120

EA430U

OAFE EA430 U/R Al

93968121

EA625U

OAFE EA625 U/R Al

93968122

EA775U

OAFE EA775 U/R Al

93968123

EA10U, EA15U, EA20U, EA30U, EA55U, EA95U, EA150U, EA220U, EA290U, EA430U, EA625U, EA775U

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/