Lõi lọc thô khí nén Omega Air thay thế Comp Air

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả cáclõi lọc khí nén Comp Air với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc thô Comp Air mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Comp Air

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

CE0006N B+E

OCOE 0006 B+E/R

20012700

CE0012N B+E

OCOE 0012 B+E/R

20012701

CE0018N B+E

OCOE 0018 B+E/R

20012702

CE0036N B+E

OCOE 0036 B+E/R

20012703

CE0066N B+E

OCOE 0066 B+E/R

20012704

CE0096N B+E

OCOE 0096 B+E/R

20012705

CE0132N B+E

OCOE 0132 B+E/R

20012706

CE0198N B+E

OCOE 0198 B+E/R

20012707

CE0258N B+E

OCOE 0258 B+E/R

20012708

CE0372N B+E

OCOE 0372 B+E/R

20012709

CE0600N B+E F

OCOE 0600F B+E/R

20012710

CE0258N B+E F

OCOE 0258F B+E/R

20012711

CE0372N B+E F

OCOE 0372F B+E/R

20012712

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/