Lõi lọc thô khí nén Omega Air thay thế Atlas Copco (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Atlas Copco với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc thô Atlas Copco mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Atlas Copco

Mã lõi lọc Atlas Copco (mới)

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

DD 9

DD 10

OAC 9 DD/M

10003751

DD 17

DD 20

OAC 17 DD/M

10003752

DD 32

DD 35

OAC 32 DD/M

10003753

DD 44

DD 50

OAC 44 DD/M

10003754

DD 60

DD 70

OAC 60 DD/M

10003755

DD 120

DD 130

OAC 120 DD/M

10003756

DD 150

DD 170

OAC 150 DD/M

10003757

DD 175

DD 210

OAC 175 DD/M

10003758

DD 260/DD280

DD 310

OAC 260 DD/M*

10003759

DD 390

DD 425

OAC 390 DD/M

10003760

DD 520

DD 550

OAC 520 DD/M

10003761

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/