Lõi lọc hơi dầu Omega Air thay thế Comp Air (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Comp Air với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc hơi dầu Comp Air mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Comp Air

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

CE0005 D

OCO 0005 D/A Al

20012788

CE0010 D

OCO 0010 D/A Al

20012789

CE0018 D

OCO 0018 D/A Al

20012790

CE0036 D

OCO 0036 D/A Al

20012791

CE0048 D, CE0072 D, CE0087 D

OCO 0048 D/A Al

20012792

CE0120 D, CE0132 D

OCO 0132 D/A Al

20012793

CE0198 D

OCO 0198 D/A Al

20012794

CE0240 D, CE0258 D

OCO 0258 D/A Al

20012795

CE0372 D

OCO 0372 D/A Al

20012796

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/