Lõi lọc tinh hơi dầu Omega Air thay thế Boge

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả cáclõi lọc khí nén Boge với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc hơi dầu Boge mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Boge

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

1/5 A

OBO 5 A/A

10010020

1/10 A

OBO 10 A/A

10010021

1/12 A

OBO 12 A/A

10010022

1/20 A

OBO 20 A/A

10010023

1/30 A

OBO 30 A/A

10010024

1/50 A

OBO 50 A/A

10010025

1/80 A

OBO 80 A/A

10010026

1/120 A

OBO 120 A/A

10010027

1/160 A

OBO 160 A/A

10010028

1/250 A

OBO 250 A/A

10010029

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/