SORBEO – Hạt hấp thụ

SORBEO – Hạt hấp thụ

Chất hấp phụ loại Sorbeo là vật liệu có độ xốp cao thích hợp sử dụng cho nhiều ứng dụng hấp phụ. Chất hấp phụ có sẵn trong một số kích thước gói. Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng tham khảo Bảng thông số kỹ thuật về chất hấp phụ cụ thể.

Đặc điểm

Chất hấp phụ SORBEO Rây phân tử 3-10 là một aluminosilicat tinh thể, xốp, ở dạng hạt. Các lỗ rỗng trong tinh thể có đường kính khoảng 3 - 10 Å. Chất hấp phụ đã được chỉ định đặc biệt để làm khô hầu hết các loại khí.

 

Chất hấp phụ SORBEO Alumina hoạt tính là một khối cầu mịn của alumin hoạt tính. Nó là một chất hút ẩm để làm khô nhiều loại chất lỏng và khí. Mặc dù tất cả các phân tử được hấp thụ ở một mức độ nào đó trên alumin đã hoạt hóa, nhưng những phân tử có độ phân cực cao nhất sẽ được ưu tiên hấp thụ. Alumina hoạt tính SORBEO có thể được sử dụng làm chất hấp phụ trong máy sấy hấp phụ, loại bỏ axit có nguồn gốc từ dầu bôi trơn và chất làm lạnh, quá trình thanh lọc / loại bỏ các hợp chất phân cực cao.

 

SORBEO SGW Silica Gel là chất hấp phụ kháng nước. Nó là một dạng hạt silica gel có lỗ chân lông rộng. Nó là một chất hấp phụ đệm được sử dụng để bảo vệ giường chất hấp phụ. SGW silica gel thể hiện khả năng chứa nước cao trong điều kiện độ ẩm tương đối cao và đặc biệt khi nước có mặt trong pha lỏng. Nó cũng có công suất cao đối với hydrocacbon lỏng và các chất lỏng hữu cơ khác. Nó được sử dụng như một lớp đệm trong sàng phân tử và giường silica gel có thể thỉnh thoảng bị chất lỏng chuyển qua. 

 

 

 

Các ứng dụng

• Máy sấy hấp thụ

 

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/