Giảm âm khí nén xả máy sấy khí MU2080SS

Mã sản phẩm: MU2080SS
Vật liệu khung lưới: SS 304
Vật liệu lọc:  Acrylic paper
MU2080SS

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/