Máy sấy khí có màng Omega Air M-DRY

Máy sấy khí có màng Omega Air M-DRY được phát triển để loại bỏ hơi nước hiệu quả cao khỏi khí nén. Bộ lọc tinh được yêu cầu lắp trước máy sấy màng.

M DRY

Đặc trưng

Dải áp suất hoạt động  0 đến 12 bar
Dải nhiệt độ cho phép     1,5 đến 60 °C
Nhiệt độ điểm sương  +15, +3, -20, -40 °C
Dải lưu lượng  3 đến 180 Nm3/h

Ứng dụng

• Sơn ô tô
• Công nghiệp sấy " Điểm sử dụng "
• Nơi có nhiệt độ điểm sương thấp
• Các loại khí nén
• Khí sử dụng cho ngành y tế
• Thiết bị phân tích
• Tủ điện điều áp

Thông số kỹ thuật

M DRY

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/