Bộ máy sấy lạnh+máy sấy khí hấp thụ Omega Air COM-DRY

Bộ máy sấy lạnh+máy sấy khí hấp thụ Omega Air COM-DRY được thiết kế để tách hơi nước liên tục khỏi khí nén do đó làm giảm nhiệt độ điểm sương. Sấy khô bao gồm hai bước: Đầu tiên máy sấy lạnh loại bỏ phần lớn nước và giảm nhiệt độ điểm sương xuống PDP + 3 ° C. Tiếp tục giảm điểm sương được thực hiện bằng máy sấy hấp khí hấp thụ. Hoạt động của máy sấy đơn giản hơn so với máy sấy hấp thu tái sinh dùng nhiệt thông thường khi tổn thất khí nén trung bình chỉ chiếm tới 4,6%.

Com dry 1

Đặc trưng

 Dải áp suất hoạt động  4 - 14 bar 
 Dải nhiệt độ cho phép  1,5 °C đến 55 °C  
 Nhiệt độ điểm sương  xuống dưới -40 °C
 Dải lưu lượng  6 đến 6.500 Nm3/h 
 Lượng khí nén sử dụng để tái sinh hạt hút ẩm  4,6 %

Ứng dụng

  • Hệ thống khí nén

Thông số kỹ thuật

COM DRY

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/