Máy sấy hấp thụ cap áp HP-DRY series (50, 100, 250, 420 bar)

HP-DRY series – Máy sấy hấp thụ cao áp

Máy sấy hấp phụ áp suất cao HP-DRY được thiết kế để tách hơi nước liên tục khỏi khí nén do đó giảm điểm sương. Hoạt động của máy sấy yêu cầu hai cột hoạt động luân phiên. Quá trình hấp phụ diễn ra dưới áp suất trong cột đầu tiên trong khi cột thứ hai tái sinh với một phần không khí nén đã được làm khô ở áp suất môi trường xung quanh. Máy sấy khí nén hấp phụ áp suất cao bao gồm từ van điều khiển, bộ điều khiển với màn hình LED và hai cột chứa đầy chất hút ẩm. Lò xo trong các cột làm cho các hạt hút ẩm sẽ không di chuyển trong quá trình hoạt động. Thiết kế mạnh mẽ đã được chứng minh cho phép vận hành hiệu quả và đáng tin cậy, lắp đặt nhanh chóng và bảo trì đơn giản.

Đặc tính của  high pressure adsorption dryer

 Áp suất vận hành:

 50, 100, 250, 420 bar

 Dải nhiệt độ vận hành:     

 1,5 to 50 °C

 Điểm sương áp suất:

 -40 °C

 Lưu lượng:

 50 to 1600 Nm3/h

 Màu tiêu chuẩn:

 RAL 5012

 

Các ứng dụng

  • Hệ thống khí nén

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/