Máy nén khí piston công nghiệp không dầu MA OF I 24-90

Máy nén khí piston công nghiệp không dầu MA OF I 24-90

Máy nén khí công nghiệp dẫn động trực tiếp không dầu

 

 

Thông số kỹ thuật

 

 

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/