Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Kaeser

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Kaeservới giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Kaeser mà chúng tôi có thể thay thế bằng lõi lọc Omega Air: 

Mã lõi lọc KAESER

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

E-E-6

OKA 6 E-E/M Al

20012824

E-E-10

OKA 10 E-E/M Al

20012825

E-E-18

OKA 18 E-E/M Al

20012826

E-E-28

OKA 28 E-E/M Al

20012827

E-E-48

OKA 48 E-E/M Al

20012828

E-E-71

OKA 71 E-E/M Al

20012829

E-E-107

OKA 107 E-E/M Al

20012830

E-E-138

OKA 138 E-E/M Al

20012831

E-E-177

OKA 177 E-E/M Al

20012832

E-E-221

OKA 221 E-E/M Al

20012833

E-E-185

OKA 185 E-E/M Al

20012834

E-E-283

OKA 283 E-E/M Al

20012835

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/