Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Atlas Copco (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Atlas Copco với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Atlas Copco mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Atlas Copco

Mã lõi lọc Atlas Copco (mới)

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

PD 9

PD 10

OAC 9 PD/S

10003762

PD 17

PD 20

OAC 17 PD/S

10003763

PD 32

PD 35

OAC 32 PD/S

10003764

PD 44

PD 50

OAC 44 PD/S

10003765

PD 60

PD 70

OAC 60 PD/S

10003766

PD 120

PD 130

OAC 120 PD/S

10003767

PD 150

PD 170

OAC 150 PD/S

10003768

PD 175

PD 210

OAC 175 PD/S

10003769

PD 260/PD 280

PD 310

OAC 260 PD/S*

10003770

PD 390

PD 425

OAC 390 PD/S

10003771

PD 520

PD 550

OAC 520 PD/S

10003772

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/