Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Atlas Copco (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Atlas Copco với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Atlas Copco chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Atlas Copco

Mã lõi lọc Atlas Copco (mới)

Mã lõi lọc Omega AirEgA AiR

CODE

PD 9

PD 10

OAC 9 PD/S Al

20003762

PD 17

PD 20

OAC 17 PD/S Al

20003763

PD 32

PD 35

OAC 32 PD/S Al

20003764

PD 44

PD 50

OAC 44 PD/S Al

20003765

PD 60

PD 70

OAC 60 PD/S Al

20003766

PD 120

PD 130

OAC 120 PD/S Al

20003767

PD 150

PD 170

OAC 150 PD/S Al

20003768

PD 175

PD 210

OAC 175 PD/S Al

20003769

PD 260/PD 280

PD 310

OAC 260 PD/S Al

20003770

PD 390

PD 425

OAC 390 PD/S Al

20003771

PD 520

PD 550

OAC 520 PD/S Al

20003772

PD 520F

PD 550F

OAC 520F PD/S Al

20003786

PD 780F

PD 850F

OAC 780F PD/S Al

20003787

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá.

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/