Dầu MAQ cho máy nén trục vít

Dầu MAQ cho máy nén trục vít

 

Dầu máy nén khí trục vít tổng hợp MEGA AIR cung cấp tuổi thọ kéo dài cho máy nén khí trục vít quay (lên đến 8.000 giờ) và giảm đáng kể cặn bẩn trong cả máy nén khí piston một cấp và đa cấp.

 

Các tính năng:

 

 • Tính ổn định nhiệt và oxy hóa vượt trội
 • Hiệu suất nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời
 • Giảm tối thiểu đóng cặn
 • Bảo vệ chống mài mòn vượt trội
 • Khoảng thời gian xả nước kéo dài đáng kể
 • Giảm tạo bọt và hút không khí
 • Tiết kiệm năng lượng tiềm năng
 • Bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời

 

Thông số kỹ thuật::

 • Độ nhớt ở 40 °C: 46 cSt
 • Độ nhớt ở 100 °C: 6,8 cSt
 • Tỷ trọng ở 15 °C: 0,875 kg/l
 • Điểm đánh lửa - mở: 220 °C
 • Điểm đông đặc: -27 °C

 

Máy nén trục vít - dầu tổng hợp

Dầu máy nén khí trục vít tổng hợp MEGA AIR cung cấp tuổi thọ kéo dài cho máy nén khí trục vít quay (lên đến 8.000 giờ) và giảm đáng kể cặn bẩn trong cả máy nén khí piston một cấp và đa cấp.

 


Các tính năng

 • Tính oxy hóa và ổn định nhiệt vượt trội
 • Hiệu suất nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời
 • Tối thiểu đóng cặn
 • Bảo vệ chống mài mòn vượt trội
 • Khoảng thời gian xả nước kéo dài đáng kể
 • Giảm tạo bọt và hút không khí
 • Tiết kiệm năng lượng tiềm năng
 • Bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời

 


Thông số kỹ thuật:


 • Độ nhớt ở 40 °C: 46 cSt
  • Độ nhớt ở 100 °C: 8,03 cSt
  • Tỷ trọng ở 15 °C: 0,838 kg/l
  • Điểm đánh lửa - mở: 215 °C
  • Điểm đông đặc: -34 °C

 

Thông số kỹ thuật:

 

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/