Đơn vị bảo trì

Bộ điều chỉnh áp suất điều chỉnh áp suất hệ thống (p1) trong hệ thống khí nén thành áp suất làm việc (p2) và giữ áp suất này, bất kể sự dao động áp suất và lượng khí tiêu thụ, phần lớn là không đổi. Van áp suất dư (thông hơi thứ cấp) cho phép giảm áp suất thứ cấp (p2) (= xả) mà không cần hút khí. Đồng thời, khí nén thoát ra ngoài khí quyển khi áp suất phía thứ cấp vượt quá giá trị cài đặt.

 

Bộ bôi trơn không khí được sử dụng để làm giàu khí nén có định lượng với sương dầu nguyên tử hóa. Một van điều khiển gây ra tỷ lệ

tốc độ chảy của dầu thêm vào. Bộ bôi trơn không khí theo mô hình đường thẳng. Bộ lọc dầu đa cấp với đặc tính tỷ lệ. Có thể đổ đầy dầu khi đang chịu áp suất.

 

Bộ lọc khí nén và bộ điều áp được kết hợp trong một thiết bị theo thiết kế mô-đun để tiết kiệm không gian. Khí nén đã làm sạch được giữ ở áp suất không đổi bất kể sự dao động áp suất trong hệ thống hoặc lượng khí tiêu thụ. Xả khí thứ cấp (giảm bớt) và gần như hoàn toàn độc lập với áp suất sơ cấp.

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/