Bộ xả ngưng MCD-b series

MCD-B series

MCD-B được thiết kế để xả thủ công nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng không xâm thực nào khác từ hệ thống khí nén. Đối với bất kỳ loại khí kỹ thuật nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhà phân phối tại địa phương của bạn. MCD-B dễ dàng lắp đặt trên vỏ bộ lọc. Chỉ có thể xả nước ngưng bằng tay. MCD-B đóng ngay cả khi hệ thống không được điều áp. MCD-B có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Đặc điểm

Áp suất vận hành

 0 - 16 bar

Kết nối:

 1/2"

Dải nhiệt độ vận hành:      

 1,5 to 65 °C

 

Các ứng dụng

  • Lọc khí

 

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================