Bộ xả ngưng EVD series

EVD series

EVD đã được phát triển để xả hoàn toàn tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng không xâm thực nào khác từ hệ thống chân không. Thiết bị có thể được cài đặt dưới dạng cống ngoài trên bất kỳ ứng dụng nào được chỉ định bên dưới. Ngưng tụ tích tụ trong bình chứa nhôm và khi mức đủ cao, nước ngưng sẽ được xả ra khỏi hệ thống bằng khí nén.

Đặc điểm

Áp suất vận hành

 20 - 2000 mbar(abs)

Dải nhiệt độ vận hành:       

 1,5 to 65 °C

Kết nối đầu vào/ đầu ra

 1/2"

Đầu cấp khí nén:      

 Ø 8"

 

Các ứng dụng

  • Các hệ chân không

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================