Bộ xả ngưng AOK16F series

AOK16F series

AOK16F được thiết kế để xả hoàn toàn tự động nước ngưng hoặc bất kỳ chất lỏng không gây hại nào khác từ hệ thống khí nén. Đối với bất kỳ loại khí kỹ thuật nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhà phân phối tại địa phương của bạn. AOK16F dễ dàng lắp đặt bên trong vỏ bộ lọc. AOK16F có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Đối với các ứng dụng không được liệt kê, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhà phân phối tại địa phương của bạn.

Đặc điểm

Áp suất vận hành

16 bar

Kết nối:

1/8"

Dải nhiệt độ vận hành:     

1,5 to 50°C

 

Các ứng dụng

  • Lọc khí

 

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================