Bộ sấy khí màng M-DRY

M-DRY series

Bộ sấy khí màng M-DRY đã được phát triển để loại bỏ hơi nước từ khí nén hiệu quả cao. Bộ lọc kết hợp siêu mịn được yêu cầu ở thượng nguồn.

Đặc điểm

Áp suất vận hành:

 0 to 12 bar

Dải nhiệt độ vận hành:     

 1,5 to 60 °C

Điểm sương áp suất: 

 +15, +3, -20, -40 °C

Lưu lượng:

 3 to 180 Nm3/h

 

Các ứng dụng

 • Sơn Ô tô
  • industrial ``Point-of-use`` drying
  • low dew point instrument air
  • pneumatics
  • medical air
  • analytical equipment
  • pressurizing electrical cabinets

 

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/