Bộ lọc khí nén AF

Bộ lọc khí nén AF được thiết kế để bảo vệ hệ thống khí nén hạ lưu và thiết bị chống lại các khuyết tật và các hư hỏng khác. Chúng đảm bảo loại bỏ hiệu quả cao các hạt rắn, nước, hạt dầu ở dạng aerosol, hydrocacbon, mùi và hơi khỏi hệ thống khí nén lên đến 16 bar. Đối với bất kỳ loại khí kỹ thuật nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhà phân phối tại địa phương của bạn. Chất lượng khí nén yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 8571-1 có thể đạt được với 9 cấp phần tử lõi lọc khác nhau (B, P, R, M, S, A, A², H² và MS²). Nên sử dụng hệ thống thoát nước ngưng tụ bên trong và bên ngoài tùy chọn để thoát nước ngưng hiệu quả từ vỏ bộ lọc.

Đặc điểm

 Áp suất vận hành

 16 bar

 Lưu lượng

 60 to 2760 Nm3/h

 Kết nối:

 3/8’’ to 3’’

 Dải nhiệt độ vận hành:      

 1,5 to 65 °C

 Màu tiêu chuẩn:

 RAL 5012

 

Các ứng dụng có thể sử dụng bộ lọc khí nén

 • Ứng dụng công nghiệp chung
 • Ô tô
  • Điện tử
  • Thực phẩm và đồ uống
  • Hóa chất
  • Hoá dầu
  • Nhựa
  • Sơn

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================