Bộ lọc đường ống khí nén HF

Bộ lọc HF được thiết kế để loại bỏ hiệu quả cao các hạt rắn, nước, sol khí dầu, hydrocacbon và các hơi khác khỏi hệ thống khí nén. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng khí nén, phần tử lọc thích hợp (B, P, R, M, S, A) phải được lắp vào vỏ bộ lọc. Các cống thoát nước ngưng tụ bên ngoài tùy chọn nên được sử dụng để thoát nước ngưng hiệu quả từ vỏ bộ lọc.

Đặc điểm

Áp suất vận hành

 50bar

Lưu lượng

 71 to 2760 Nm3/h

Kết nối:

 1/2’’ to 3’’

Dải nhiệt độ vận hành:    

 1,5 to 65°C

Màu tiêu chuẩn:

 RAL 5012

 

Các ứng dụng

 • Ứng dụng công nghiệp chung
  • Ô tô
  • Điện tử
  • Thực phẩm và đồ uống
  • Hóa chất
  • Hoá dầu
  • PET
  • Sơn

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================