Bộ lọc đường ống khí nén CF

Bộ lọc CF được thiết kế để bảo vệ hệ thống khí nén hạ lưu với áp suất lên đến 20 bar chống lại các khuyết tật và các hư hỏng khác. Chúng đảm bảo loại bỏ hiệu quả cao các hạt rắn, nước, aerosol dầu, hydrocacbon, mùi và hơi khỏi hệ thống khí nén. Chất lượng khí nén yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 8571-1 có thể đạt được với 6 cấp phần tử lọc khác nhau (B, P, R, M, S và A). Nên sử dụng hệ thống thoát nước ngưng tụ bên trong và bên ngoài tùy chọn để thoát nước ngưng hiệu quả từ vỏ bộ lọc.

Đặc điểm

 Áp suất vận hành

 20 bar

 Lưu lượng

 72 to 2760Nm3/h

 Kết nối:

 3/8’’ to 3’’

 Dải nhiệt độ vận hành:    

 1,5 to 65°C

 Màu tiêu chuẩn:

 RAL 5012

 

Các ứng dụng

 • Ứng dụng công nghiệp chung
 • Ô tô
  • Điện tử
  • Thực phẩm và đồ uống
  • Hóa chất
  • Hoá dầu
  • Nhựa
  • Sơn

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================