Bộ lọc đường ống khí nén BF-HP

Bộ lọc BF HP được thiết kế để bảo vệ hệ thống khí nén hạ lưu và thiết bị chống lại các khuyết tật và hư hỏng khác trong các ứng dụng áp suất cao. Do kết cấu thép cacbon hàn chắc chắn, được sử dụng để lắp đặt trong các ứng dụng công nghiệp nặng với lưu lượng khí lớn, đảm bảo loại bỏ hiệu quả cao các hạt rắn, nước, aerosol dầu, hydrocacbon, mùi và hơi từ hệ thống khí nén lên đến 25 bar. Chất lượng khí nén yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 8571-1 có thể đạt được với 6 cấp phần tử lọc khác nhau (B, P, R, M, S và A). Nên sử dụng các ống thoát nước ngưng bên ngoài tùy chọn để thoát nước ngưng hiệu quả từ vỏ bộ lọc. Nhóm chất lỏng 1 theo yêu cầu.

Đặc điểm

 Áp suất vận hành

 25 bar

 Lưu lượng

 1680to 31400Nm3/h

 Kết nối:

 DN80to DN300

 Dải nhiệt độ vận hành:    

 1,5 to 65°C

 Màu tiêu chuẩn:

 RAL 5012

 

Các ứng dụng

 • Ứng dụng công nghiệp chung
 • Ô tô
  • Điện tử
  • Thực phẩm và đồ uống
  • Hóa chất
  • Hoá dầu
  • Nhựa
  • Sơn

=====================================

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: info@adfiltration.com.vn; dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn;

Website: https://www.adfiltration.com.vn/

======================================================================