Liên Hệ

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn các sản phẩm và giải pháp xử lý khí nén của Omega Air vui lòng liên hệ:

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Kim Lien, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335; Email: info@adfiltration.com.vn 

Dinh Quang Hieu – Sales manager.

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/