Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Fusheng (Aluminum caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Fusheng với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Fusheng chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Fusheng

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

EA10H

OAFE EA10 H/M Al

93968124

EA15H

OAFE EA15 H/M Al

93968125

EA20H

OAFE EA20 H/M Al

93968126

EA30H

OAFE EA30 H/M Al

93968127

EA55H

OAFE EA55 H/M Al

93968128

EA95H

OAFE EA95 H/M Al

93968129

EA150H

OAFE EA150 H/M Al

93968130

EA220H

OAFE EA220 H/M Al

93968131

EA290H

OAFE EA290 H/M Al

93968132

EA430H

OAFE EA430 H/M Al

93968133

EA625H

OAFE EA625 H/M Al

93968134

EA775H

OAFE EA775 H/M Al

93968135

EA10H, EA15H, EA20H, EA30H, EA55H, EA95H, EA150H, EA220H, EA290H, EA430H, EA625H, EA775H

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/