Lõi lọc hơi dầu khí nén Omega Air thay thế Fusheng (Plastic caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả các lõi lọc khí nén Fusheng với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc hơi dầu Fusheng chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Fusheng

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

EA10C

OAFE EA10 C/A

93968048

EA15C

OAFE EA15 C/A

93968049

EA20C

OAFE EA20 C/A

93968050

EA30C

OAFE EA30 C/A

93968051

EA55C

OAFE EA55 C/A

93968052

EA95C

OAFE EA95 C/A

93968053

EA150C

OAFE EA150 C/A

93968054

EA220C

OAFE EA220 C/A

93968055

EA290C

OAFE EA290 C/A

93968056

EA430C

OAFE EA430 C/A

93968057

EA625C

OAFE EA625 C/A

93968058

EA775C

OAFE EA775 C/A

93968059

EA10C, EA15C, EA20C, EA30C, EA55C, EA95C, EA150C, EA220C, EA290C, EA430C, EA625C, EA775C

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/