Lõi lọc tinh khí nén Omega Air thay thế Comp Air (Aluminum Caps)

Omega Air được biết đến như là một nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị xử lý khí nén (xem thêm tại: http://www.omega-air.si/). Quý khách hàng có cơ hội sử dụng lõi lọc Omega Air xuất xứ Châu Âu thay thế tương đương với tất cả cáclõi lọc khí nén Comp Air với giá vô cùng cạnh tranh và hàng có sẵn.

Danh sách lõi lọc tinh Comp Air mà chúng tôi có thể thay thế tương đương bằng lõi lọc khí nén Omega Air:

Mã lõi lọc Comp Air

Mã lõi lọc Omega Air

CODE

CE0005 C

OCO 0005 C/S AL

20012779

CE0010 C

OCO 0010 C/S AL

20012780

CE0018 C

OCO 0018 C/S AL

20012781

CE0036 C

OCO 0036 C/S AL

20012782

CE0048 C, CE0072 C, CE0087 C

OCO 0048 C/S AL

20012783

CE0120 C, CE0132 C

OCO 0132 C/S AL

20012784

CE0198 C

OCO 0198 C/S AL

20012785

CE0240 C, CE0258 C

OCO 0258 C/S AL

20012786

CE0372 C

OCO 0372 C/S AL

20012787

Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá:

DINH QUANG HIEU (Mr. )

Sales Manager

ADF VIET NAM TECHNOLOGY CO., LTD.
Head office: Khu tap the Luyen Kim, Quan Ganh, Nhi Khe, Thuong Tin, Ha Noi

TEL: +84-967456335;

Email: dinh-quang.hieu@adfiltration.com.vn; info@adfiltration.com.vn

Website: https://www.adfiltration.com.vn/